شرکت ها و بنگاه های طرف قرارداد با تهران فایو را می توانید در زیر مشاهده کنید .

به تهران 5 خوش آمدید

آپارتمان خود را در سایت ثبت کنید و منتظر تماس متقاضیان باشید.

لطفا برای ثبت آپارتمان خود جهت اجاره یا فروش ، مراحل ساده زیر را به ترتیب انجام دهید .

ثبت نام

ثبت نام

ابتدا در سامانه سایت ثبت نام کنید و سپس به آسانی ملک خود را جهت فروش یا اجاره در تهران 5 آگهی نمایید.

جزئیات ملک را ثبت کنید

جزئیات ملک را ثبت کنید

جزئیات دقیق ملک خود را در فیلد های مخصوص به صورت صحیح وارد کنید توجه نمایید که عکس های زیبا از ساختمان یا اطلاعات مناسب می تواند باعث کاهش زمان فروش یا اجاره ساختمان شما شود .

انجام شد!

انجام شد!

همین دو مرحله برای ما کافی است اکنون شما میتوانید منتظر تماس های متقاضیان باشید .

آخرین خبرها